Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Продължават дните на отворени врати за чуждестранните кандидат-студенти


Кандидат-студенти от Германия, Швеция и Турция посетиха Медицински университет – Варна в рамките на Дните на отворени врати (19 юни) за чуждестранни студенти, провеждани за трети път от началото на тази година.
Те разгледаха заедно със своите родители учебните бази на Факултета по медицина, залите по 3D анатомия, спортната база на университета. Посетиха и разгледаха и учебните зали на Факултета по дентална медицина. През днешния ден кандидатите ще положат приемни изпити по биология, химия и английски език.
До края на годината са планирани още три дати, в които университетът ще отвори вратите си за чуждестранни кандидат-студенти – 24 юли, 26 август, 18 септември. Паралелно с това екипът от Учебен отдел има готовност да посрещне и направи тур на всички желаещи, извън определения план, съобразно индивидуалната програма на посетителите.

 През последните години Дните на отворени врати са станали традиция традиция в МУ-Варна. 95% от чуждестранните кандидат-студенти, посетили Варненския медицински университет, избират да се обучават именно тук.