Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проблемът коремна болка в детска възраст

20 Февруари 201419:00

Проблемът коремна болка в детска възраст" е темата на втората среща на Варненската колегия на Българската педиатрична асоциация, която ще се състои на 20.02.2014 г. от 19.00 ч. във Втора аудитория на Медицински университет - Варна. Над 60 педиатри, семейни лекари, детски хирурзи, детски гастроентеролози и рентгенолози от Варна и варненски регион ще вземат участие в срещата.
Виж повече