Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Задълбочаване на ползотворното сътрудничество между МУ-Варна и Националния фармацевтичен университет в Харков, Украйна

Представители на деканата на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна проведоха работно посещение в Националния фармацевтичен университет (НФаУ) в гр. Харков, Украйна, в който се обучават 16 000 украински и над 1500 чуждестранни студенти от 41 държави. Посещението се състоя в периода 06-10 май 2019 г. в рамките на мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+".

По време на визитата бяха осъществени срещи с ръководството на Фармацевтичния факултет и Факултета за обучение на чужди граждани, с ръководители на катедри и лаборатории, с представители на Международния отдел и Отдела по качество, разгледани бяха учебни и научни лаборатории и др. Представителите на МУ-Варна се запознаха с материално-техническата база в 3 от 10-те корпуса на Националния фармацевтичен университет: административен, медико-биологичен и химико-технологичен. Разгледани бяха софтуерните програми на деканата към Факултета за обучение на чужди граждани, като беше обменен ценен опит и ноу-хау.

На заключителна среща на представителите на Факултета по фармация при МУ– Варна с Андрий Федосов - първи зам.-ректор по учебната дейност и други представители на отдели в структурата на НФаУ беше заявено желание от страна на ръководството на Националния фармацевтичен университет за продължаване и задълбочаване на ползотворното сътрудничество между двете институции.


В заседателната зала на Националния фармацевтичен университет (06 май 2019 г.)

_________________________________________________________________________________________________