Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Предварителен изпит по биология за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” и направление „Военен лекар”

28 Март 2020

Предварителните изпити в МУ-Варна са отложени за неопределено време! Очаквайте информация!


На 28.03.2020 г. ще се проведе предварителният изпит по биология за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Изпитният тест се генерира чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студенти и родители, като цялата процедура се предава в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории. Продължителността му е четири часа и представлява решаване на комбинация от тестови въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Тестовите въпроси са от сборниците с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас, издания на МУ – Варна, съответно 2014, 2015 и 2016 година. Комбинацията съдържа въпроси с различна трудност, от пет различни типа:

 • Първият тип включва въпроси с по 4 отговора, като верният е само един.
 • Вторият тип включва въпроси с различен брой верни отговори.
 • Третият тип включва поредица от верни и неверни твърдения.
 • Четвъртият тип включва попълване на пропуснати термини в текст.
 • Петият тип включва отговори на кратки въпроси или обяснения на термини в обем, съобразен с обема на текста в указаните основни учебници за подготовка.              

  Въпросите се оценяват с точки в зависимост от тяхната големина и трудност. Общият брой точки се превръща в оценка.

  Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете. Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити, като задължително подават документи за кандидатстване в периода от 15.06.2020 г. до 24.06.2020 г.
   
  Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.
  За контакти – вижте тук.
   
  Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:

Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна или тук