Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Ще бъдат връчени сертификати на преподавателите, взели участие в курса „Интерактивни методи на обучение“

На 30.06.2014 г. (понеделник) от 17:00 часа в Заседателна зала (сграда Ректорат) на МУ-Варна проф. Вяра Гюрова, д.п.н., водещ специалист по педагогика от Софийски университет „Св. Климент Охридски",  ще връчи сертификати на преподавателите от Медицински университет - Варна, взели участие в квалификационен курс "Интерактивни методи на обучение".

Курсът се проведе в рамките на проекта BG051PO001-3.1.09-0013 "Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет "Проф. Параскев Стоянов" – Варна" с ръководител проф. Тодорка Костадинова, д.и., и финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В рамките на курса участниците имаха възможността да се запознаят с условията за реализиране на интерактивно обучение и интерактивна образователна среда, с различните дискусионни методи, както и с методите за диагностика и оценяване.

Екипът на проекта очаква всички преподавателите да вземат участие в събитието,   както и писмено да потвърдят участието си на: academic_development@mu-varna.bg.