Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Наши преподаватели с доклади и презентации на международна конференция в Стара Загора

На 15 и 16 май 2014 г. в хотел "Калиста" в Старозагорски минерални бани се проведе традиционната научна конференция с международно участие, организирана от Аграрния факултет при Тракийски университет, Стара Загора.

Конференцията се проведе под мотото: "Българското земеделие - хоризонт   2020".

Медицински университет – Варна бе представен от преподаватели от Катедрата по химия. Гл. ас. Албена Мерджанова презентира доклад на тема: „Seasonal Changes in Fatty Acid Profile and Fat Soluble Vitamin Contents of Freshwater Species from Bulgaria '', а ас. Катя Пейчева направи презентация на тема: „Toxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik dam, Bulgaria".

На конференцията бяха представени общо над 150 научни доклада и постера.​