Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стартира приемът на документи за кандидатстване в МУ-Варна

8 Юни 2018
-
25 Юни 2018


От 8 юни започва приемът на документи за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (в гр. Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик".

На 29 юни ще се проведе редовният изпит по биология, а на 6 юли ще се състои редовният изпит по химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра" и „Акушерка" ще бъде на 18 юли, а изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник" е на 26 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите ще се проведат на следните дати: писмен – 19 юли, устен – 23 юли.

Крайният срок за подаване на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" е 25.06.2018 г., а за останалите специалности 13.07.2018 г.

Напомняме на всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити по биология и химия, че задължително трябва да подадат документи за кандидатстване до 25.06.2018 г.

Кандидат-студентите за обучение срещу заплащане също подават документи в тези срокове и полагат изпити на обявените дати!

Онлайн подаването на документи е удобна опция, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Кандидат-студентите, които подават документи онлайн също така ще могат бързо и лесно да заплатят всички такси чрез системата за електронни плащания.

Подаването на документите може да стане и на място в Медицински университет – Варна на ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, аудитория 4. Приемното време е от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч., без неделя. По време на приема на документи може да използвате ПОС терминал за заплащане на таксите с банкова карта. Кандидат-студентите, които не притежават дебитна карта, могат да посетят най-близкия банков клон.

За удобство и улеснение на всички кандидат-студенти МУ-Варна разполага със собствена книжарница на територията на университета. Тук на едно място може да намерите всичко, което ще Ви бъде необходимо за предстоящата кампания за Прием 2018/2019 – сборници за подготовка по биология и химия и Справочник за прием на студенти. Освен това може да ползвате и копирни услуги.

Актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, търсете тук.

За контакти – вижте тук.

 

Кандидатстудентски издания на МУ-Варна:


Повече информация, относно местата и начините за закупуване на изданията, можете да откриете на сайта на Университетското издателство на МУ -Варна  или тук .