Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ОНС "Доктор", д-р Зорница Светлозарова Вълчева

14 Януари 201911:00

Процедура за заемане на ОНС "Доктор" от д-р Зорница Светлозарова Вълчева в Аудитория "Проф. д-р Д. Клисаров" на ФДМ

Тема: Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане