Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

„Хирургично лечение на простатния карцином - Предизвикателствата на радикалната простатектомия"

28 Януари 201418:00

На 28 януари 2014г. от 18.00ч. във Втора аудитория на МУ - Варна

Началник Урологична клиника
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ
(ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РАДИКАЛНАТА ПРОСТАТЕКТОМИЯ)

***
Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.