Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява прием на документи по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Медицински университет - Варна е бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на МОН. Програмата предоставя месечни възнаграждения за две групи участници:

1. Млади учени – до 10 години след първа ОКС „Магистър" (вкл. докторанти редовна, задочна или самостоятелна подготовка, които не са защитили докторска степен, ако отговарят на условието за 10-те години след първа ОКС „Магистър"). Предвиждат се месечни възнаграждения в размер не по-нисък от 900 лв. за новоназначени млади учени; и допълнителни месечни възнаграждения за вече назначени в МУ-Варна млади учени не по-ниски от 200 и не по-високи от 500 лв.

2. Постдокторанти – до 5 години след придобиване на ОНС „Доктор". Основно месечно възнаграждение не по-ниско от 1500 лв. и не по-високо от 3000 лв., независимо дали са новоназначени или вече назначени постдокторанти към МУ-Варна.

Изследователите имат право да кандидатстват към един от четирите Факултета на МУ-Варна, като спечелилите ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Документите ще се подават в Научноизследователски институт (стая 107, Ректорат).

Срок за кандидатстване: 17ч. на 22 април 2019г.

Повече информация за програмата вижте тук и тук.

Необходимите документи за кандидатстване вижте тук.

Картата за оценка може да намерите тук.

Отчет за извършена дейност - за информация (попълва се при спечелено финансиране)

_________________________________________________________________________________________________