Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподаватели от ФОЗ участваха в международно пролетно училище в Словения

Преподавателите от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ас. Соня Колева и Катедрата по икономика и управление на здравеопазването ас. Минчо Минев участваха в международно пролетно училище, посветено на ролята на първичната медицинска помощ за общественото здраве. Научно-практическият форум се проведе в периода 23-25.04.2018 в град Любляна, Словения. Той бе организиран от Центъра за здраве и развитие в Мурска Собота, Словения в партньорство с регионалния офис на Световната здравна организация за Европа, Министерство на здравеопазването и Националния институт за обществено здраве в Словения.

По време на форума представители на седем европейски страни споделиха опита и достиженията си при провеждане на различни реформи и политики в сферата на първичната медицинска помощ, трудностите при реформите, резултатите и ползите за обществото. Сред обсъжданите акценти могат да се откроят също преминаването от реактивна към проактивна първична медицинска помощ, преразпределяне на по-голяма част от ресурса за здравеопазване към първичната помощ като път за намаляване в дългосрочен план на общите разходи за здравеопазване и възможностите за междусекторни проекти и политики в областта на общественото здраве и първичната медицинска помощ и др.

В програмата бяха включени дискусии и работа в екипи при активно участие на всички присъстващи. Освен обогатени със знания и практически умения, представителите на МУ-Варна се завърнаха с предложения за бъдещи партньорства с утвърдени лектори и професионалисти от различни европейски региони и организации, сред които Европейският център за развитие на първичната медицинска помощ към СЗО; Фламандската агенция за грижа и обществено здраве (Белгия); Агенцията по оценка на и контрол на качеството в здравеопазването (AQuAS) – Каталуния (Испания); Центърът за здраве и развитие – Мурска Собота (Словения) и др.