Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Първата стъпка за подобряване на грижата за децата с нарушения в половото развитие у нас е вече направена

Работна група от 15 специалисти, петима от които от Медицински университет - Варна, председателствана  от д-р В. Младенов от университетската болница „Св. Марина", бе определена да движи оперативно 4-годишния проект COST BM 1303, свързан с подобряване на грижите за пациентите с нарушения в половата диференция у нас. Това се случи на провелата се на 24 и 25 януари в МУ – Варна среща, посветена на подобряване на грижите за тези деца, на която взеха участие 42 специалисти от Варна, София, Плевен и Пловдив - детски ендокринолози, неонатолози, генетици, детски хирурзи и уролози, специалисти по образна диагностика и психолози.

За първи път в рамките на срещата бяха изнесени резултатите от протичащия вече 5 години у нас масов скрининг на новородени за вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ) - най-честата форма на нарушения на половото развитие. Благодарение на него е предотвратено тежкото усложение „солева криза", което може да коства живота на тези пациенти. Бяха представени възможностите на Националната генетична лаборатория по отношение на генетичното уточняване на подобни пациенти, както и редица презентации и случаи от практиката на домакини и гости.

При огромен интерес и много добро представяне на участниците премина интерактивната сесия с разглеждане на 2 случая с нарушение в половата диференциация, проведена от проф. Дроп и доц. Десенс от Холандия. Целта на интерактивната сесия бе да се оцени правилността на решенията, които всеки специалист от своята област, трябваше да предложи за всеки от случаите. Аудиторията свободно задаваше въпроси, като най-високо оценени бяха новаторските за нашата страна психологични подходи и примери за дискусии с родителите от засегнатите семейства.

В края на работната среща бяха разгледани възможностите за повишаване на познанията на обществото по проблема.  Беше обсъден и въпросът за необходимостта от финансиране както на допълнителни хормонални изследвания, така и на хирургичното лечение на децата с НПД. Колаборацията между различните специалисти и най-вече очертаването от тях на пътя на семействата с дете, родено с НПД, както и при по-късното откриване на такова дете, са сред набелязаните важни стъпки за правилно третиране на проблема.

Организаторите и инициаторите на срещата от Варненския медицински университет и университетската болница изразиха надеждата и увереността, че в следващите 4 години подобряването на грижата за тези редки, но много сложни пациенти, ще стане факт и у нас.