Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започва ремонтът на сградата на Филиал Сливен

Вчера, 28.08., в Областна администрация Сливен бе подписан договорът за изпълнение на проект „Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, преустройство и модернизация на съществуваща сграда за образование за нуждите на Медицински университет – Варна, филиал Сливен”. В рамките на 106-те дни, в които ще протекат строително-монтажните работи, сградата на бившия Медицински колеж в Сливен ще се сдобие с нов покрив, дограми, топло- и хидроизолация, учебни зали и лаборатории, необходими за обучението по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Впоследствие ще бъде оформено и дворното пространство с площадки за спорт и отдих, озеленяване. МУ–Варна ще обзаведе и оборудва с медицинска техника сградата на филиала. Проектът се осъществява с финансиране от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и е в размер на 493 475 лв.

По време на подписването на договора присъстваха новият областен управител на Сливен Валя Радева, досегашният областен управител Корнелий Желязков, помощник-ректорът на Медицински университет – Варна Деян Грънчаров, директорът на филиала в Сливен доц. д-р Нели Спасова, заместник-директорът на Филиала Пепа Чиликова,  ръководителят на отдел „Управление на собствеността“ към университета Нина Куликова, представител на фирмата-изпълнител, проектантът на обекта арх. Койнов, представители на строителния надзор, служители на Областна администрация.

Областният управител каза, че е щастлива от факта, че с тази церемония по подписване на договора встъпва в длъжност, защото изпълнението на проекта ще допринесе изключително много за развитието на областта. Осъществяването на идеята за функциониране в град Сливен на филиал на МУ-Варна срещна огромна подкрепа от местната общност. Тя се инициира и осъществи с общите усилия на Областна администрация Сливен през няколко последователни мандата и на ръководството на университета. „Удовлетворена съм, че вече има възможност младежите от нашата и съседните области със значително по-малки разходи и в близост до дома да придобият знания по търсени на пазара на труда професии. Създаването на условия за обучение и последваща реализация е предпоставка за задържането на младите квалифицирани хора тук“, каза още г-жа Радева.

Инж. Деян Грънчаров направи презентация на МУ-Варна. Той изтъкна, че сливенският филиал на университета е една ценна придобивка за областта, но най-ценното са хората. „Младите хора трябва да имат възможността да се образоват, да намерят работа и да останат тук. Ние като образователна институция подкрепяме такива инициативи и даваме най-доброто, за да сме адекватни на вашите усилия“, добави той.  

Филиалът в Сливен е разкрит с решение на Народното събрание от 30 януари 2013 г. През първата учебна 2013/2014 година във филиала се обучават 40 студенти редовно обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. През настоящата учебна година с новия випуск броят на студентите ще се удвои. Към момента студентите от първия випуск провеждат занятия в помещения на МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ - Сливен, тъй като състоянието на съществуващата сграда на филиала и липсата на топлоснабдяване я прави непригодна от санитарно-хигиенна гледна точка. Затова и отпуснатото финансиране е много навременно. След реновирането на сградата учебното заведение ще има капацитета да обучава 180 студенти от I до IV курс.  

Подписването на договора за изпълнение става след проведена открита процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Подписите си под договора за изпълнение положиха инж. Деян Грънчаров - помощник-ректор на МУ-Варна, и представител на фирма „Билдинг-ТД“ ЕООД.