Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обяви класираните кандидати по втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

С решение на Академичния съвет на Медицински университет – Варна се обявява класирането на кандидатите по втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на Министерство на образованието и науката.

Тук може да видите всички класирани кандидати по Факултети.

Медицински университет - Варна е бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на МОН. Програмата предвижда допълнителни месечни възнаграждения за млади учени и постдокторанти, а основната цел е да се привличат и задържат висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, които да развиват своята научноизследователска дейност  в страната. Срокът за изпълнение на програмата е три години, 2018-2020, а бюджетът ѝ е общо 15 млн. лв.

В рамките на проведения конкурс изследователите имаха право да кандидатстват към един от четирите Факултета на МУ-Варна, а документите се подаваха в Научноизследователския институт на МУ-Варна.

Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени по e-mail за документите, които е нужно да представят.