Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

 

 

Научна дейност Д-р Дилян Свиленов Чаушев5237621.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", МУ - Варна Становище STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Деян Анакиевски, д.м.471521.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.  Становище STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.89121.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургически болести, МУ STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.98821.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.3966221.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести", МУ – Варна STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност доц. д-р Иван Щерев Донев, д.м.4242921.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", Медицински университет STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Дилян Петров Петров, д.м.5536121.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Медицински университет – Варна STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м.5573221.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – специалност „Хирургия", Медицински университет – Варна STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
д-р Пламен Цветанов Арнаудов254223.4.2017 г. 11:22:53Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg3.4.2017 г. 11:22:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. 254944.4.2017 г. 6:23:45Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител катедра „Хирургически болести", МУ-Варна STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.4.2017 г. 6:23:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js