Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

 

 

Научна дейност Д-р Деян Анакиевски, д.м.471528.4.2017 г. 21:55:51Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н.  Становище STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg28.4.2017 г. 21:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.83728.4.2017 г. 21:55:51Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести", МУ – Варна STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg28.4.2017 г. 21:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.89128.4.2017 г. 21:55:51Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургически болести, МУ STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg28.4.2017 г. 21:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Пламен Цветанов Арнаудов, д.м.98728.4.2017 г. 21:55:51Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg28.4.2017 г. 21:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Д-р Пламен Милчев Чернополски, д.м.98828.4.2017 г. 21:55:51Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg28.4.2017 г. 21:55:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
д-р Пламен Цветанов Арнаудов254223.4.2017 г. 11:22:53Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести" при STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg3.4.2017 г. 11:22:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Пламен Милчев Чернополски 418164.4.2017 г. 11:53:11Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Хирургически болести STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.4.2017 г. 11:53:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.2541117.6.2014 г. 13:39:38Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести при МУ STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg17.6.2014 г. 13:39:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.2544225.6.2013 г. 7:34:42Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра по хирургични болести STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg25.6.2013 г. 7:34:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. 254944.4.2017 г. 6:23:45Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител катедра „Хирургически болести", МУ-Варна STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.4.2017 г. 6:23:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js