Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

 

 

Научна дейност д-р Регина Францевна Шиндялова89618.8.2017 г. 23:26:08Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия и STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.8.2017 г. 23:26:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Максим Иванов Симов94618.8.2017 г. 23:26:08Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.8.2017 г. 23:26:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Светлана Пенева Ангелова94718.8.2017 г. 23:26:08Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.8.2017 г. 23:26:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.3966218.8.2017 г. 23:26:08Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.8.2017 г. 23:26:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Факултет по дентална медицина cvetan-tonchev15718.8.2017 г. 21:56:04Blackboard Център по електронно и дистанционно д-р Цветан Любенов Тончев д.м. STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.8.2017 г. 21:56:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Факултет по дентална медицина1695927.4.2017 г. 9:50:52Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_Webhttp://mu-varna.bg/BG/AboutUs0http://mu-varna.bg27.4.2017 г. 9:50:52htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. 4177711.4.2016 г. 11:56:00Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас В снимки и видео STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg11.4.2016 г. 11:56:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
д-р Светла Василева Димитрова-Банска4176810.6.2014 г. 12:14:17Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg10.6.2014 г. 12:14:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Ас. Ненко Маринов Цветков 190464.6.2017 г. 6:33:24Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.6.2017 г. 6:33:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.252822.3.2016 г. 6:58:57Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg2.3.2016 г. 6:58:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js