Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

 

 

Научна дейност д-р Регина Францевна Шиндялова89624.3.2018 г. 0:50:36Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия и STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg24.3.2018 г. 0:50:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Максим Иванов Симов94624.3.2018 г. 0:50:36Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg24.3.2018 г. 0:50:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Светлана Пенева Ангелова94724.3.2018 г. 0:50:36Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg24.3.2018 г. 0:50:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.3966224.3.2018 г. 0:50:36Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg24.3.2018 г. 0:50:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.5406024.3.2018 г. 0:50:36Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – специалност „Лицево-челюстна хирургия", Медицински STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg24.3.2018 г. 0:50:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Факултет по дентална медицина cvetan-tonchev15723.3.2018 г. 22:55:20Blackboard Център за електронно и дистанционно д-р Цветан Любенов Тончев д.м. STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg23.3.2018 г. 22:55:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Факултет по дентална медицина1695919.3.2018 г. 12:51:39Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_Webhttp://mu-varna.bg/BG/AboutUs0http://mu-varna.bg19.3.2018 г. 12:51:39htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
д-р Светла Василева Димитрова-Банска4176810.6.2014 г. 12:14:17Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg10.6.2014 г. 12:14:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Ас. Ненко Маринов Цветков 190464.6.2017 г. 6:33:24Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.6.2017 г. 6:33:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.252822.3.2016 г. 6:58:57Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg2.3.2016 г. 6:58:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js