Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

 

 

Научна дейност Максим Иванов Симов94621.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Светлана Пенева Ангелова94721.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.3966221.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.5406021.5.2018 г. 19:25:31Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – специалност „Лицево-челюстна хирургия", Медицински STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg21.5.2018 г. 19:25:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Научна дейност доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.323618.5.2018 г. 21:55:34Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. - специалност „Орална и лицево-челюстна хирургия STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.5.2018 г. 21:55:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Факултет по дентална медицина cvetan-tonchev15718.5.2018 г. 21:55:34Катедра по анатомия, хистология и ембриология д-р Цветан Любенов Тончев д.м. STS_ListItem_PublishingPages0http://mu-varna.bg18.5.2018 г. 21:55:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
д-р Светла Василева Димитрова-Банска4176810.6.2014 г. 12:14:17Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg10.6.2014 г. 12:14:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Ас. Ненко Маринов Цветков 190464.6.2017 г. 6:33:24Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и акредитация Административни звена Другите за нас д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.6.2017 г. 6:33:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.252822.3.2016 г. 6:58:57Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg2.3.2016 г. 6:58:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Максим Иванов Симов, доктор253634.4.2017 г. 8:45:58Медицински университет - Варна Факултети, филиали, колежи и департаменти Центрове Качество и д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина" при МУ - Варна STS_ListItem_PublishingPageshttp://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/Forms/AllItems.aspx0http://mu-varna.bg4.4.2017 г. 8:45:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js