Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе II-ро класиране за специалностите от Факултета по обществено здравеопазване и Медицинския колеж

Днес на страницата на кандидатстудентската кампания бе публикувано второ класиране​  за специалностите Медицинска сестра и Акушерка (както за МУ-Варна, така и за Филиал Сливен) и за специалностите от Медицинския колеж - Медицински лаборант, Помощник-фармацевт, Инспектор обществено здраве, Рехабилитатор и Рентгенов лаборант. Всеки един от кандидат-студентите може да провери класирането на личния си профил в онлайн системата на университета. 

Класиралите се за тези специалности ще могат да се запишат на  31 юли, 1 август от 8:30 до 17:00 ч. (за 31 юли и 1 август) и на 4 август от 8:30 до 16:00 ч., както следва:
  • за специалностите Медицинска сестра и Акушерка - в Деканата на Факултета по обществено здравеопазване – МУ-Варна, стая 207, ет. 2;
  • за специалностите Медицинска сестра и Акушерка (Филиал Сливен) във Филиала на МУ-Варна в град Сливен; 
  • за специалностите Медицински лаборант, Помощник-фармацевт, Инспектор обществено здраве, Рехабилитатор и Рентгенов лаборант -  в Медицинския колеж, бул. Цар Освободител № 84, ет. 2, стая 220.
***
Днес излезе II-ро класиране и за специалностите Здравен мениджмънт – образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър", Управление на здравни грижи ОКС „Бакалавър", Медицински козметик и Медицински оптик ОКС „Професионален бакалавър“.

  • Записването за специалностите Управление на здравните грижи „Бакалавър" и Здравен мениджмънт „Бакалавър" ще става на 31 юли, 1 и 4 август в Деканата на Факултета по обществено здравеопазване, ет. 2, стая 207 – от 8:30 до 17:00 ч. и на 5 август - от 8:30 до 16:00 ч. 

  • Записването за специалностите Медицински козметик и Медицински оптик ще бъде в Медицинския колеж (бул. Цар Освободител №84), ет. 2, стая 220 – на същите дати, в съответните часове.​