Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна стартира обучението по първата за страната рускоезична програма по Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт

На 4 август в Медицински университет - Варна стартира рускоезичната програма по Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Първата група студенти са от Украйна. Една част от тях са утвърдени професионалисти по епидемиология и контрол на инфекциозните заболявания към едноименния институт на Украинското министерство на здравеопазването, а друга са от Центъра за контрол на социално-значими заболявания на Украйна.

Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт е първата по рода си магистърската програма в страната, ориентирана към рускоговорящи професионалисти в сферата на здравеопазването и на обществените науки с кариерно развитие в здравната сфера.

Програмата е организирана на модулен принцип с продължителност една година и завършва със защита на дипломна работа. Включва дисциплини, свързани с оценка на здравето на населението, превенция и промоция на здраве, финансово и кадрово осигуряване на системата.

Виж галерия