Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе и Сборникът с тестови задачи за кандидатстудентския изпит по биология върху материала, изучаван в 10 клас

​„Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 10 клас" (издание 2016) е предназначен за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" в Медицински университет – Варна.

Под редакцията на доц. Добри Иванов, д.б.

Авторски колектив: Добри Иванов, Галина Янева, Димитър Цанев, Дияна Христова, Иван Вачков, Мария Милчева, Нели Фиалковска, Цонка Димитрова.

Сборникът е необходим за втората част на изпита.
Задачите са разпределени в 21 теми. Приложени са и отговорите.

 Изданието можете да закупите ТУ​К​, както и да поръчате в онлайн книжарницата на университетското издателство ТУК 

 Припомняме, че конкурсният изпит по биология е тест и продължава 5 часа. Въпросите в текста са съобразени с времето на изпита и образователната степен, за която се кандидатства.

Решаване на тестова комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас. Комбинацията се определя на изпита чрез лотариен принцип.

Още информация за кандидатстудентската кампания ТУК​.