Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

„Нашата система на обучение по медицина не отстъпва по нищо на немската“ – интервю с ас. Ст. Павлов

​Д-р Павлов, Вие бяхте лектор в продължение на пет месеца в Университета в Кьолн. Разкажете ни малко повече за времето и дейността, която осъществихте там.

Бях преподавател в Анатомичния център към Факултета по медицина на Университета в Кьолн от 1 октомври миналата година до края на м. февруари тази година. Участвах в дисекционния курс по анатомия на студентите от специалностите Медицина и Дентална медицина в  1-ви и 2-ри курс. Курсът беше изцяло на немски език.

Това не е първият път, в който преподавате на немски студенти  в Германия.

Да, така е. През 2007 година гостувах в същия университет по програма Еразъм, като тогава взех участие в курса по хистология за студенти по дентална медицина.

Какво е това, което отличава немската система на преподаване по медицина от нашата?

Мога да кажа, че като качество на преподаването ние не отстъпваме по нищо на колегите ни от Германия. При тях обаче впечатляващи са мащабите. Аз водех упражнения едновременно на 32 студенти, за което получих помощта на двама демонстранти. В същото време още 18 мои колеги от Кьолн с помощта на общо около 40 демонстранти* водеха упражнения на близо 500 студенти от 58 групи. Всичко това се случваше в две дисекционни зали. При това организацията бе на отлично ниво.

Основното, което отличава като цяло системата на обучение на студентите по медицина у нас от това в Германия, е начинът, според който е систематизирано обучението. В Университетите в Германия (и специално в Кьолн) например обучението по анатомия е обособено в няколко модула/курса, като студентите в първи и втори курс могат сами да решават кой след кой модул да запишат. Освен че дава известна свобода, това донякъде крие и рискове от несистемно усвояване на материята.

У нас, в Медицински университет – Варна, обучението по анатомия за студенти по Медицина и Дентална медицина е организирано в четири семестъра, като изучаваните дисциплини са подредени последователно и логично. Най-важното предимство на нашия метод на преподаване е, че студентите получават първоначално базови познания за строежа на двигателния апарат и вътрешните органи, които създават солидна основа за дисекционните упражнения във втори курс. Освен това те имат възможността да усвоят по-добре материята, благодарение на това, че имат достатъчно време, за което наученото и усвоеното като знания да улегне и да придобият анатомичното мислене, което е много важно за клиничната практика. По този начин, доколкото ми е известно, е организирано обучението и в някои немски университети, като Дюселдорф, например.

Друг важен плюс е, че при нас повечето преподаватели са медици или дентални медици по образование, докато в Кьолн ние бяхме „малцинство".

 

  *Демонстрантите са студенти от по-горен семестър, които са приключили обучението си по анатомия.  В началото на всяка година те кандидатсват в Анатомичния център, като успешно приетите сключват договор с Университета за методична помощ по време на дисекционния курс, за което получават и заплата.  Така, помагайки на преподавателите,  те едновременно поддържат и разширяват познанията си.​