Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Подготвителен курс по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във Филиал Сливен

За всички кандидати за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във Филиал Сливен Медицински университет – Варна организира подготвителен курс по биология.

Курсът ще се проведе на 12 и 13 юли 2014 от 9.30 ч. във филиал

Сливен на адрес МБАЛ "Иван Селимински" – Сливен, бул "Христо Ботев",№ 1.

Цената на курса е 80 лв., преведени по банковата сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД,

Клон Варна

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Изпитният тест по биология за двете специалности ще се проведе

на 15.07.2014 в Сливен.