Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Преподаватели от ФОЗ участваха в международно лятно училище в Словения

Представители на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - доц. Мария Рохова и гл. ас. Минчо Минев и на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването - гл. ас. Силвия Николова участваха в международно лятно училище, посветено на влиянието на здравните системи върху устойчивото развитие на регионите. Научно-практическият форум се проведе в периода 4-5.09.2019 г. в град Любляна (Словения).

Форумът бе организиран от Центъра за здраве и развитие в Мурска Собота (Словения) в партньорство с регионалния офис на Световната здравна организация за Европа, Министерството на здравеопазването на Република Словения и Националния институт за обществено здраве в Словения.

По време на събитието представители на осем европейски страни споделиха опита и достиженията си при провеждането на различни реформи и политики, насочени към мултиплициране на положителните социални и икономически ефекти, които здравните системи имат върху развитието на регионите. Във фокуса на обсъжданията попаднаха методите за измерване на възвръщаемостта на инвестициите в здравеопазване, социалните и икономически приноси на сектора за регионалните икономики, добрите практики при мултиплициране на тези положителни ефекти, възможностите за международни сътрудничества в тези сфери и др.

В програмата бяха включени дискусии и работа в екипи при активно участие на всички присъстващи.
_________________________________________________________________________________________________