Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Наши специалисти представиха МУ-Варна на 5-та Югоизточноевропейска конференция по химиотерапия, инфекции и рак в Блед, Словения

Медицински университет – Варна бе институцията с най-авторитетно представяне в научната програма на 5-та Югоизточноевропейска конференция по химиотерапия, инфекции и рак, която се проведе от 16 до 19 октомври в Блед, Словения. Участие от наша страна взеха проф. Кр. Методиев, ръководител на Катедра предклинични и клинични науки, с две лекции и председателство на два симпозиума в рамките на научния форум, проф. А. Капрелян, ръководител на Катедрата по нервни болести, с една лекция и председателство на един симпозиум и доц. М. Абаджиев, ръководител на Катедрата по протетична дентална медицина и ортодонтия, който също изнесе лекция. МУ-Варна бе представен още от д-р А. Консулова от Катедра пропедевтика на вътрешните болести с две лекции, а три постера представиха д-р Ц. Костадинова от Катедрата по микробиология и биологът Г. Цанкова от Катедрата по предклинични и клинични науки, която ръководи и един симпозиум.

В рамките на научното събитие, събрало над 350 медици от 31 държави, бяха проведени избори за ново ръководство на Европейската федерация по химиотерапия, инфекции и рак (FESCI) – организация, включваща над 50 национални дружества по инфекции и рак в Европа. Досегадействащият Генерален секретар на FESCI, проф. Кр. Методиев, бе единодушно избран да заеме още по-престижната позиция на Вицепрезидент на FESCI – признание за  авторитета на МУ-Варна.

Следващата 6-та Югоизточноевропейска конференция ще се проведе в Солун, Гърция, през ноември 2015 г. Тук ще припомним факта, че 1-та конференция, която даде старт на Югоизточноевропейския форум, стартира във Варна през май 2010 г. Тогава по инициатива на ИМАБ и МУ-Варна научната среща събра над 500 участници от 64 държави от целия свят, с което остава в историята на българската медицинска наука като най-мащабния конгрес, с представители на най-голям брой държави, организиран някога в България.

Галерия