Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 10 юли ще се състои писменият изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт

Утре, 10 юли, ще се проведе писменият изпит по Социална медицина и здравен мениджмънт за специалността Управление на здравните грижи, образователно-квалификационна степен „Бакалавър". Изпитът ще се състои в I-ва аудитория на Медицински университет - Варна (ул. Марин Дринов 55, ет.4).  Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в аудиторията от 7:00 до 7:30 часа.

В 8:00 ч. ще бъде изтеглена комбинация от 30 тестови въпроса, за решаването на които кандидатите ще имат на разположение 3 часа. На 16 юли ще се състои и устният изпит за специалността Управление на здравните грижи, до който ще бъдат допуснати само кандидати с оценка от писмения изпит най-малко 3.00.