Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Катедрата по „Социална медицина и организация на здравеопазването” отбеляза своя 50-годишен юбилей

Над 80 представители и гости от различни организации и учебни заведения от цялата страна, както и от Autonomous University of Nuevo Leon – Монтерей, Мексико участваха на състоялата се на 30-31 май юбилейна научна конференция по случай 50-годишнината от създаването на Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването. В рамките на събитието за първи път у нас бе организирана кръгла маса за предизвикателствата в преподаването на дисциплини от общественото здраве на здравните професионалисти и начините за справяне с тях.

По време на пленарната сесия бяха представени актуални доклади за социалните неравенства в здравето, както и такива, засягащи проблемите на клиничната етика. Научни доклади и постери бяха включени в пет секции:

  • Неравенства в здравето и в здравното обслужване.
  • Епидемиология на социално значимите заболявания.
  • Научни изследвания и обществено здравеопазване. Здравна политика.
  • Дисциплините от областта на общественото здраве в образованието на здравните професионалисти – история и перспективи.
  • Медико-етични предизвикателства. Ресурси и организация в здравеопазването.

За своя 50-годишен юбилей катедрата получи приветствия от всички медицински университети в страната, от Министерството на здравеопазването, чуждестранни партньори и здравни организации в областта.

Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването е  една от основополагащите катедри на Факултета по обществено здравеопазване. Тя инициира и проправя пътя на редица нови специалности не само за нашия университет, но и за страната - „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Управление на здравни грижи". Катедрата участва активно и в прохождането на специалността и катедрата по Обща медицина, в разгръщането и полагането на професионални стандарти в областта на общественото здраве и здравеопазване.

Към галерия.​