Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Световно признат специалист по биотоксини гостува в МУ-Варна

В периода 14-16 май 2018 г. гост-лектор в Катедрата по химия беше д-р Бернд Крок от Алфред Вегенер Институт, Бремерхафен, Германия. Д-р Бернд Крок е световно признат специалист в областта на определянето на биотоксини в морски храни и физиологичното им действие. Д-р Бернд Крок е член на Секцията по токсикология и екологична химия свързано с разработване на нови методи и определянето на токсини в морски храни и планктон.

Д-р Бернд Крок изнесе три за лекции за различни биотоксини и тяхното действие пред студенти, преподаватели и медицински специалисти от клиниките на Университета и Военна болница.