Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Специализация по Фармакология и фармакотерапия започва в МУ-Варна

​През януари 2016 г. от Министъра на здравеопазването е утвърдена програма за специализация по Фармакология и фармакотерапия към Медицински университет – Варна.

Специалността Фармакология и фармакотерапия е нова за България и за пръв път влиза в регистъра на специалностите през 2015 г. Предназначена е за магистър-фармацевти. Срокът за специализация е 3 години.

Програмата за специалността е съгласувана с Българския фармацевтичен съюз, със специалисти от МУ-Варна и от другите висши училища.

При интерес за започване на специализация по Фармакология и фармакотерапия може да се заявяват места през м. март 2016 г. при ръководителя на Катедра по предклинична и клинична фармакология проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова.