Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Осигурен е пробен достъп до колекция от електронни ресурси за здравни специалисти

От тази седмица до 10 април 2014 г. Библиотеката към МУ - Варна предоставя възможност за пробен свободен достъп до колекция от електронни ресурси за здравни специалисти - STAT!Ref , включваща над 400 заглавия - книги, учебници и други справочни материали.

STAT!Ref съдържа богата база от медицинска информация - медицински и фармакологични заглавия, базирани на доказателства инструменти за клиницисти, 3-D интерактивен онлайн ресурс по анатомия и изчерпателна колекция от материали за дентални медици и медицински сестри. Разполага и с допълнителни инструменти като Stedman's Medical Dictionary, MedCalc 3000, подкасти за медицински сестри, възможности за търсене в PubMed и др.

STAT!Ref може да достъпите през сайта на университета.