Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стипендиантска програма за студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности за академичната 2015/2016

Финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни училища за академичните 2015/2016 година ще бъдат отпуснати по стипендиантска програма.. Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество и семестриална стипендия за студентите, докторантите и специализантите редовно или задочно обучение.

Стипендиантската програма е част от реализирането на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското население" на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г."

Крайният срок за кандидатстване е до 30 септември 2015 г. Кандидатурите се подават електронно на scholarships@sonikstart.eu

Повече информация за условията за кандидатстване за стипендиите може да намерите тук: www.scholarship.sonikstart.eu