Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Последен срок за сключване на договори на студенти по проект „Студентски практики"

​МУ- Варна обявява последен срок за сключване на договори на студенти по проект „Студентски практики". Срокът за подаване на договорите е 17.07.2018 г. в „Учебен отдел"- кабинет 205 (инж. Росица Маркова).

Графиците следва да бъдат с най-ранна възможна и единствена дата на практиката 19.07.2018 г. и да приключват на 29.08.2018 г.

Всички практически обучения трябва да се финализират от студент, ментор и академичен наставник не по-късно от 05.09.2018г. 23:59ч.

За подписване и приемане на договорите на студентите са необходими:

  • Посочена практика и ментор.
  • Избран академичен наставник.
  • Изготвена от ментора и одобрена от академичния наставник програма.
  • Изготвен и потвърден график за 240 часа
Пълна информация за вътрешните правила на Медицински университет – Варна относно проект „Студентски практики" можете да откриете ТУК.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проект „Студентски практики" веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.

Своята онлайн регистрация за участие можете да направите на адрес http://praktiki.mon.bg/sp/, където ще получите информация относно целите на проекта, изискванията към кандидатите и развиваните дейности.

За контакти:

Миряна Арнаудова и Каролина Николова – Учебен отдел, тел. 052/ 677 022

Слава Пенова, Илияна Георгиева, Александър Дончев – Отдел „Международни програми и проекти", тел. 052/677 038