Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Московските студенти получиха сертификати за проведения летен стаж в Медицински университет – Варна

Днес, 18 юли 2014 г., е последният ден от летния стаж на студентите от Първи Московски държавен университет "И. М. Сеченов". Тази година той обхвана всички факултети на Медицинския университет във Варна – по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване.

В продължение на две седмици 27 стажанти от Москва се обучаваха в университетските бази под прякото наблюдение и ръководство на водещи преподаватели в съответните области. Стажът по хирургия се ръководеше от д-р Васил Божков, по вътрешни болести – от д-р Елица Хаджиева, по дентална медицина – от гл. ас. д-р Георги Папанчев и ас. д-р Карен Джабалян, по фармация – от  ас. Илия Желев, по здравни грижи – от ас. Златка Йорданова. Всички ръководители на летните стажове споделиха впечатление за отличното ниво на академична подготовка, високата мотивация, дисциплинираност и изпълнителност на руските студенти. Ръководството на Медицински университет – Варна благодари на преподавателите, водили летните практики, за тяхното съдействие и отговорно отношение към московските стажанти.

На днешната церемония по връчване на сертификатите за проведения стаж, московските студенти отбелязаха, че ще запомнят стажа си с модерното технологично оборудване на университетските бази и високия професионализъм на лекарите и сестрите в Университетска болница „Св. Марина". Те благодариха на ръководството  на МУ-Варна за това, че превърна в традиция обмена между двата университета, на Студентския съвет – за оказаната помощ и организацията на културната и развлекателна програма извън клиничната практика, както и на отдел „Международно сътрудничеств​о" в лицето на неговия ръководител г-жа Анета Докова за цялостната координация и безупречна организация на летния стаж.

Днес група от 24 студенти от Факултетите по медицина, дентална медицина и фармация на МУ-Варна отпътува за Москва, където ще проведат двуседмична лятна практика в базите на Първия Московски държавен университет. Пожелаваме успех на нашите колеги и подобаващо представяне на нашия университет!

 

 ​