Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Фестивал “Климат, море и здраве” по повод Европейския ден на морето

20 Май 2016

​​

foz_header–44.jpg 

20 май Фестивал "Климат, море и здраве"  по повод Европейския ден на морето

  • "На море – предизвикателства към здравето" – кръгла маса
  • "Морските дарове – дар за здравето" (интернационална морска кухня)
На 20 май 2008 г. ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент
подписват съвместна декларация за честване на тази дата всяка година на „Европейски ден на морето”. С това
се изтъква важната роля, която играят океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните
общности, но и на всички граждани на ЕС.През 2016г. мероприятията заложени в програмата
на ФОЗ при МУ Варна са избрани от Европейската комисия, Генералната дирекция “Морско дело и
рибарство за събитие на Европейския съюз.

​Цели на форума:
1. Да съдейства за ефективното развитие на здравната морска култура и образование на медицинските кадри, на
българските моряци и работещите в отраслите на морска индустрия;
2. Да допринесе за по-активното приобщаване на българската медицина към международните морски здравни институции.

Задачи:
1. Да бъдат показани някои от възможностите на българската здравна морска култура и образование;
2. Да бъдат обсъдени идеи за усъвършенстване на учебната и научно-изследователска работа в
медицинските учебни заведения с теми по морска медицина в съответствие с международните и
националните здравни морски юридически инструменти и съвременната практика;
3. Да предостави възможност за интегриран обмен на информация между специа-листите, работещи в
секторите на здравеопазването и морската индустрия и съдейства за разширяване на сътрудничеството на
национално и международно ниво;
4. Да продължи досегашните срещи и да постави началото на нова форма за цялостен обмен на информация

Програма