Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Събрание на секция „Медицина“ към Съюза на учените във Варна

16 Май 201314:30

​Управителният съвет на секция „Медицина" към Съюза на учените - Варна свиква Мандатно отчетно-изборно събрание на 16 май 2013 г. от 14.30 ч. в Психиатрична аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" (на територията на МБАЛ „Св. Марина" – Варна), при следния дневен ред:           

 1. Отчетен мандатен доклад.
  Докладва: Председателят на УС на секцията.
 2. Избор на ръководство на секция „Медицина" за следващия мандат (3 години).
  Докладва: Секретарят на УС на секцията.
 3. Съобщение за Общото мандатно събрание на СУВ.
 4. Други.
  При липса на кворум (>50% от съюзните членове), началото на събранието ще се отложи с 1 час (за 15.30 ч.). Право на глас имат всички редовно отчетени съюзни членове (платили членския си внос за 2012 г.). 
  За справки, моля да се обръщате към ковчежника на секцията д-р Светлана Христова, GSM 0897 881 598.