Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Осигурен е едногодишен свободен достъп до електронните цветни атласи на Thieme

Свободен достъп до онлайн колекцията от цветни атласи на Thieme предоставят Докторантското училище към МУ–Варна и Библиотеката. Достъпът с възможност за теглене ще бъде активен до 9 юни 2015 година.

Обширната електронна библиотека обхваща всички курсове от учебния план на студентите по медицина и ще помогне както на тях, така и на изследователи и клиницисти да овладеят теми от основна важност в областта на медицината.

Колекцията на Thieme разполага с удобен потребителски интерфейс с висококачествени пълноцветни илюстрации и възможност за бързо изтегляне на книги, както и за запазване и четене офлайн. Тук ще намерите кратки практически уроци с кратък текст и пълноцветни илюстрации за по-лесен преглед. Постоянното обновяване на информацията ще ви държи в непрекъснато течение за новости в областта на медицината.

Може да достъпите електронната колекция през университетския сайт (тук) или през този линк от компютърната мрежа на територията на Университета и прилежащите му учебни бази.

Осигуряването на безплатния достъп до атласите на Thieme е в рамките на проекта BG051PO001-3.3.06-0028 „Повишаване на научния потенциал и

възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите".