Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Проф. Групчева за трансплантацията на амниотична мембрана

Трудностите с налагането на амниотичната мембрана като ефективен и успешен метод за лечение на предната очна повърхност са вече история. Това бе водещата идея на лекцията на тема: „Амниотична мембрна и лимбални стволови клетки – десет години опити, а сега накъде?", която изнесе ръководителят на Катедрата по очни болести и зрителни науки към МУ-Варна проф. Хр. Групчева в Лайден през м. април.  

Лекцията на проф. Групчева бе в рамките на първата работна среща на участниците по програмата COST, Акция №BM1302, Joining Forces in Corneal Regeneration Research, 19 ноември 2013 - 18 ноември 2017, по която партньор е и Факултетът по медицина към Медицински университет – Варна. „Днес основните трудности имат лабораторен характер, но с общите усилия на целия консорциум те ще бъдат решени" – убедена е проф. Групчева.

Акцията в рамките на програмата e насочена към изследвания на човешки лимбални стволови клетки, като конкретната тематика е: „Лимбални стволови клетки – възможности за автотрансплантация след екс виво размножаване върху амниотична мембрана". Изследванията, които ще се осъществят в рамките на посочената Акция, са обект и на научните интереси на Катедрата по очни болести и зрителни науки към МУ-Варна.

Годишно в базата на МУ-Варна - СБОБАЛ-Варна, се извършват средно 300 трансплантации на амниотична мембрана - както самостоятелно, така и в съчетание с други по-сложни хирургически интервенции. Специалистите вярват, че трансплантацията на амниотична мембрана е спасила очите на много пациенти. Амниотичната тъкан, обаче, е единственият алотрансплантат, за който няма реинбурсация в България.

 

 

 

​