Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ – Варна, се прощава с двама видни специалисти и колеги

На 18 януари 2014 г. почина проф. д-р Григор Христов Григоров – виден специалист в областта на стомашно-чревната хирургия и урологията, ръководител на Българската медицинска бригада във Виетнам, председател на Хирургичното научно дружество във Варна.

Роден на 30 юли 1923 г. в София, проф. Григоров завършва гимназия в Охрид, а през 1949 г. – медицина в София. Придобива специалност „Обща хирургия и урология". Работи в Русе, Бургас и Пловдив. От 1966 г. е ръководител на Клиниката по стомашно-чревна хирургия към Катедрата по хирургически болести на Медицински университет – Варна.  Участник е в Българската медицинска бригада във Виетнам (1956 - 1957) по време на Виетнамската война, а по-късно (1969-1970) е и ръководител на бригадата. Проф. Григоров е ръководител и на група български специалисти в Република Мали (1961-1962).

Поклон пред светлата памет на уважавания професионалист и всеотдаен колега!

***

​ 

На 21 януари 2014 г. почина доц. д-р Цветан Тошев Цеков, д.м.  Катедрата по физиология и патофизиология и Медицински университет – Варна, се прощава с дълбоко почитания колега, искрено уважавания учител и всеотдайния учен. 

Доц. Цеков е основоположник на Централната научна лаборатория по електрофизиология в Медицински университет - Варна, доцент в Катедрата по патофизиология, хоноруван преподавател в Медицински колеж – Бургас, и автор на много научни трудове. Под негова редакция през 2011 г. е издаден Учебник по патологична физиология. На 21 май 2011 г. МУ – Варна, награждава доц. д-р  Цветан Цеков с най-високото си отличие -  „Почетен знак със синя лента".