Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Тържествено откриване на новата учебна година

На 14 септември, понеделник, от 10:00 ч. в двора на Медицински университет – Варна ще се състои официалното откриване на новата 2015/2016 учебна година.

Официалното откриване на новата учебна година за Филиалите на Медицински университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои:

Филиал Шумен - 14 септември, понеделник, от 16.00 ч. в сградата на филиала,  ул. „Васил Априлов" №63

Филиал Сливен – 16 септември, сряда, от 11.00 ч.  в сградата на филиала, ул. „Ген. Столетов" 30

Филиал Велико Търново – 16 септември, сряда, от 16.00ч. на пл. „Цар Асен I" (пред Царевец)

След тържествената церемония, следва посрещане на новите студенти. Ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове:

Студентите в първи курс от специалност „Медицина" ще бъдат посрещнати след церемонията във Втора аудитория, разположена на 3 етаж в основна сграда на Медицински университет – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров", разположена на 1 етаж във Факултета по дентална медицина.

Студентите в първи курс от специалностите към Факултета по обществено здравеопазване ще бъдат посрещнати след церемонията в Първа аудитория, разположена на 4 етаж в основна сграда на Медицински университет – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Фармация" ще бъдат посрещнати след церемонията в Трета аудитория, разположена на 4 ет. в основна сграда на Медицински университет – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Помощник-фармацевт" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 106, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Зъботехник" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 112, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Рентгенов лаборант" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 211, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Инспектор по обществено здраве" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 212, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Рехабилитатор" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 215, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Медицински козметик" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 313, разположена в Медицински колеж.

Студентите в първи курс от специалност „Медицински оптик" ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Зала 220, разположена в Медицински колеж.

Първокурсниците от специалност „Медицински лаборант" ще бъдат посрещнати от 12.00 ч. в Зала 312 в Медицински колеж.

Студентите в първи курс във Филиалите в Шумен, Сливен и Велико Търново ще бъдат посрещнати в сградата на съответния филиал.