Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Осигурен е двумесечен достъп до медицинската база с клинични случаи UpToDate

Библиотеката към Медицински университет – Варна, осигури двумесечен пробен достъп до медицинската база данни с клинични случаи UpToDate.

Системата UpToDate е информационен ресурс, изграден въз основа на доказателствено проверени и оценени от рецензенти данни.  Основното й   предназначение е да помага на лекарите при вземането на решения в клиничната им практика. 

Системата UpToDate съдържа материали от областта на всички медицински специалности, чиито автори са повече от 5 100 лекари, редактори и рецензенти.  В процеса на редактиране се използва най-новата медицинска информация за даване на проверени, основани на доказателствата препоръки. В системата са обхванати над 9 000 пълнотекстови теми. Специалисти от над 20 000 болници от цял свят използват системата UpToDate в клиничната си практика. Тук на едно място лекари и студенти по медицина могат да открият информация за симптоми, методи на лечение (включително фармакотерапия), информация за лекарства (дозировка, нежелани реакции, взаимодействия) и др.

Освен лекарствена база данни, UpToDate  включва също и списък с медицински калкулатори. Системата съдържа и свободна информация за пациенти.

Достъпът до базата е осигурен само през компютрите на териториите на университета (сграда Ректорат, Факултет по дентална медицина, Медицински колеж и електронната библиотека в УМБАЛ „Св. Марина"). Може да достъпите
системата през секция Библиотека​  от сайта на МУ – Варна. Тук ще намерите и упътвания за работа.