Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Eкип от МУ-Варна издаде първият у нас учебник по управление на проекти в здравеопазването

Какво представлява една програма в здравеопазването, какво може да се финансира чрез нея и къде може да се намери нужната информация и подходящите проекти, по които може да се кандидатства? Какъв е процесът на кандидатстване, как трябва да се напишат и оформят документите за кандидатстване?

Това са само част от въпросите, чиито отговори ще намерите в учебника по управление на проекти, който издаде екип от МУ-Варна: проф. Тодорка Костадинова -  заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, гл. ас. Мила Георгиева - ръководител на отдел „Научна дейност и кариерно развитие“ и Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“.

Наличието на ограничени ресурси и непрекъснато нарастване на обществените потребности – пишат в увода авторите – наложиха въвеждането на проектния мениджмънт в здравеопазването като нова форма за осъществяване на редица инициативи и тяхното ресурсно обезпечаване. С присъединяването на България към ЕС проектният мениджмънт се превърна в общ инструмент, чрез който и двете страни на уравнението “евросъюз - еврочлен” подпомагат прехода към пазарна икономика и ефективно управление.

В настоящия учебник са представени същността и особеностите на проектите в здравеопазването, методологията на тяхното изработване, осъществяване, контрол и оценка. Той е предназначен за студенти от специалността “Здравен мениджмънт”, както и за всички специалисти от практиката, които се интересуват от темата за управление на проекти или работят по изпълнението им в лечебни заведения, общинска и областна администрация, публични и частни организации и институции, както и НПО в здравеопазването.

Материята в учебника е представена прегледно с много рубрики, напомнящи карета, таблици и фигури. Учебникът е съставен от пет глави: (1) Същност и основни понятия; (2) Жизнен цикъл и фази на проекта; (3) Подход на логическата рамка; (4) Кандидатстване, оценяване и изпълнение на проекти; (5) Оценка и анализ на проекти. Снабден е с две приложения с проектни апликационни форми и библиография.

Новата книга може да намерите в книжарницата на университетското издателство в сградата на МУ-Варна или да поръчате онлайн от електронния магазин на издателството, както и в мрежата на нашите партньори ТУК.

 

Костадинова, Тодорка и др.

Управление на проекти : Учебник за студенти от магистърската програма по здравен мениджмънт / Тодорка Костадинова, Мила Георгиева, Анета Докова. - Варна МУ-Варна, 2015. 140 с. ; 29 см + прил.

УДК 65.012.2(075.8)+614

ISBN 978-619-7137-49-1