Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Почина един от създателите на Катедрата по физиология към МУ - Варна

На 14.02.2014 г. почина доц. д-р Гавраил Хр. Николов, чието име ще остане завинаги свързано със създаването и израставането на Катедрата по физиология на МУ – Варна, на която той отдава над 25 години от своя живот. 

Освен във Варна, доц. Николов чете лекции във ВМИ – Плевен, и ВМИ - Стара Загора. Той е един от пионерите на ергономията във Варна и член на редакционния съвет на националното списание „Ергономия".

През професионалния си път доц. Николов придобива три специалности – „Организация на здравеопазването", „Нервни болести" и „Физиология". През 1973 година защитава дисертационен труд на тема: „Реактивност на кожните вегетативни структури с метода на електрофоретичната дермограма и чрез броя на активните екринни потни жлези".

Доц. Николов е авторът на учебника „Физиология на човека" за средните и полувисшите медицински училища, издаден в съавторство с д-р Антон Адреев, който за 13 години търпи 5 издания. Автор и съавтор е на няколко монографии, сред които „Хипокинезия", „Уилям Харвей – откривателят на кръвообращението", „Титани на природните науки".

Един от любимите стихове на доц. Николов бе:

 

И радвах се, и много страдах, но никога не те проклех,

а благославях те - ЖИВОТ!"

(Елисавета Багряна)

 

Поклон пред светлата му памет!