Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

In memoriam

На 22 април 2014 година почина доц. д-р Павел Стоянов Павлов, д.м., ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на Медицински университет – Варна в  периода 1990 – 1992 година, национален методист по съдебна медицина за Североизточна България и ръководител на Центъра по съдебномедицинска експертиза и деонтология на Университетската болница „Св. Марина" във Варна.

Медицински университет - Варна се прощава с дълбоко почитания колега, искрено уважавания учител и всеотдаен професионалист.

Доц. Павлов завършва медицина, придобива специалност „Съдебна медицина" и специализира в Букурещ. Основните му научни разработки са по проблемите на съдебномедицинската серология, изследването на биологични веществени доказателства и съдебномедицинска танатология и травматология. Освен в МУ – Варна, доц. Павлов води лекционни курсове по съдебна медицина и в правните факултети на Технически университет – Варна и Варненски свободен университет, изнася лекции на семинарите за млади следователи и дознатели, ръководи кръжоци по съдебна медицина за студенти. Доц. Павлов въвежда редица нови методи за изследвания в съдебномедицинската практика, участва в множество експертизи по сложни и трудни юридически казуси.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои утре, 23 април, от 12:30 ч. на Централен гробищен парк - Варна.