Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

„Варненска зима“

За трета поредна година във Варна се проведе научната среща "Варненска зима". Научният форум, който се състоя под егидата на Медицински университет – Варна, събра на 24 и 25 януари специалисти психиатри от цялата страна. Специален гост на събитието бе бившият възпитаник на МУ – Варна, д-р Данко Георгиев от Института за изследване на шизофрения в Каназава, Япония.

Ранната диагностика на психичните болести беше във фокуса на изнесените презентации. Засегната беше темата за субклиничните състояния и белезите и симптомите, които се наблюдават преди изявата на самото заболяване. Специално внимание беше отделено на шизофренията не само като субклинични симптоми, но и по отношение на изложените доказателства и причини за изменения на невроните в префронталния кортекс на болния. Сред обсъжданите въпроси беше и хиперкинетичното разстройство, какво се наблюдава при прекомерно активни деца.

Основните инициатори за провеждане на събитието бяха проф. д-р Риналдо Шишков, заместник-ректор на МУ – Варна, и ръководител на Първа психиатрична клиника в университетската болница „Св. Марина" и  доц. д-р Лъчезар Хранов, завеждащ Психиатрична клиника „Св. Наум" в София. Поради високия интерес към научното събитие бе взето решение от 2015 г. форумът "Варненска зима" да прерасне в годишна психиатрична конференция.