Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Варненски учени представят относителния дял на леворъките в България

​​В наскоро появила се публикация в руското научно списание „Асимметрия" екип от учени, оглавяван от доц. д-р Златислав Стоянов, ръководител на Катедрата по физиология и патофизиология при МУ-Варна, съобщава, че 6.5% от българското население са леворъки.

Публикуваните данни обогатяват възможностите на международната изследователска общност за крос-културални анализи. Така например, съотношението леворъки/ десноръки в българската популация се оказва подобно на установеното в някои южноевропейски и средиземноморски страни, но се различава от съобщаваното за страни от Западна Европа. Анализът на данните разкрива още валидността на някои от генетичните модели, опитващи се да обяснят произхода на леворъкостта.

Статията можете да прочетете тук.