Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

In memoriam

На 19 февруари 2014 се сбогувахме с Принципала на CASA College в Никозия (Кипър) – Христос Савериадис – дългогодишен партньор и приятел на Медицински университет - Варна! Той неуморно вливаше енергия и ентусиазъм в установяването и укрепването на сътрудничеството между нашия Университет и Casa College.

Нашите съболезнования за човека на честта, човека с огромна визията и грамадно любящо сърце!

Молим се душата му да намери дом на по-добро място! Нека почива в мир!

Ръководството и академичната общност на Медицински университет - Варна