Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Стартира конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES)

За шеста поредна година клуб Млади таланти организира конкурс за млади учени YES ( Young and Energetic Scientists ). Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката наука-образование-бизнес.

УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват млади учени - бакалаври, магистри и докторанти на възраст между 18 и 35 години.  Те могат да кандидатстват както с нови, така и с предложения, развити под формата на дипломна работа, дисертация, научен труд или като участие в национален или международен изследователски проект. Всяка година участниците се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живот.

 • Конкурсът е разделен в следните категории:
 • Автоматика, електроника и електротехника;
 • Компютърни системи и мрежи;
 • Телекомуникационни технологии;
 • Програмиране и софтуер;
 • Механика и машинни технологии;
 • Нови материали и наноматериали; Роботика;
 • Биотехнологии и медицински изследвания;
 • Химия;
 • Аграрни технологии;
 • Приложна физика;
 • Електронно управление;
 • Хранително-вкусова промишленост;
 • Контрол на качеството;   
 • Екология и енергетика;
 • Психология и управление на човешки ресурси;
 • Медицинска техника.

НАГРАДИ

Проектът с добра научна обосновка трябва да съдържа явно и сбито изложение на изследвания научен проблем и точно представяне на връзката между целите и очакваните резултати. От съществена важност е ясната аргументация на потенциала на приложимост на проекта, както и неговата комерсиализация. Най-добрите разработки ще бъдат наградени с участия в международни обучения и инициативи, както и различни парични и предметни награди.

 

Повече информация за конкурса и формата за кандидатсване можете да намерите на адрес: тук

Краен срок за участие: 30.10.2015 г.

Авторите на петте най-добри проектни предложения ще представят своите идеи пред широката публика, специалисти и представители на индустрията през м. ноември 2015 г.