Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Is "simple obеsity" really simple?

25 Февруари 201417:00

На 25 февруари 2014 г. от 17.00 ч.,

 в зала „А" на МБАЛ „Св. Марина" - Варна

Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.

Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ - Варна

ще изнесе академична лекция на тема:

Is "simple obesity" really simple?

***

Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.

Лекцията ще бъде изнесена  на английски език.