Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заповед на ректора на МУ-Варна във връзка с извънредното положение в страната

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение в страната, предвид увеличаването на броя на установените случаи на заразени с Корона вирус ( COVID- 19) и със заповед на ректора на МУ- Варна проф. д-р Валентин Игнатов, считано от 14.03.2020 г. обучението по всички специалности в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"– Варна, в това число и към ЦПО ще се провежда по утвърдения график чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически методи, средства и платформи за електронно обучение, въведени в обучителния процес.

Подаването на заявления за участие в кандидатстудентските изпити ще се извършва само по електронен път. Отлага се и провеждането на кандидатстудентските изпити, предвидени за 28. 03 и 11. 04. 2020 г.