Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

По актуалните въпроси на затлъстяването – лекция на проф. Йотова

На 25 февруари 2014 г. от 17.00 ч.,  в зала „А" на Университетската болница „Св. Марина" във Варна проф. д-р Виолета Йотова, д.м., преподавател в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към МУ – Варна и ръководител на Многопрофилната специализирана детска клиника в УМБАЛ „Св. Марина", ще изнесе академична лекция на тема: Is "simple obesity" really simple?

Лекцията на проф. Йотова ще бъде посветена на основната тема в научните й интереси през последните 5 години - затлъстяването във всичките му аспекти. Ще бъдат разгледани случаите на риск от бъдеща заболеваемост, синдромното затлъстяване и най-вече – така спряганият напоследък диабет „тип 2" при децата. Сред въпросите, които ще бъдат поставени, са: има ли диабет „тип 2" в Европа и у нас, как се диагностицира и каква е диференциалната диагноза, както и можем ли да очакваме увеличаване на случаите на пациенти с диабет „тип 2" в бъдеще. Проф. Йотова ще обърне специално внимание на превенцията на затлъстяването, в контекста на което ще бъдат представени резултатите от проекта ТойБокс .

Лекцията ще бъде на английски език.  Поканени са всички студенти, преподаватели, стажант-лекари, специализанти, специалисти, любознателни граждани и пациенти, които се интересуват от темата на затлъстяването.