Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе класирането за специалностите Здравен мениджмънт, Медицински козметик, Медицински оптик и Управление на здравните грижи

Днес бе обявено класирането за специалностите Здравен мениджмънт – образователно-квалификационна степен „Бакалавър", Медицински козметик, Медицински оптик, Управление на здравни грижи след друга ОКС и Управление на здравни грижи след „Бакалавър" по същата специалност.

Записването за специалностите Управление на здравни грижи след друго ОКС, Управление на здравни грижи след „Бакалавър" по същата специалност и Здравен мениджмънт „Бакалавър" ще става от 23 до 29 юли в Деканата на Факултета по обществено здравеопазване, ет. 2, стая 207 – през делничните дни от 8:30 до 17:00 ч., включително и събота (26 юли) от 9:00 до 16:00 ч.

Записването за специалностите Медицински козметик и Медицински оптик ще бъде в Медицинския колеж (бул. Цар Освободител №84), ет. 2, стая 220 – на същите дати, в същите часове.