Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Акушерство и гинекология"

Дата на публикуване: 13.11.2019 г.


гл. ас. д-р Николай Димитров Колев, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Акушерство и гинекология"
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.


гл.ас. д-р Станислав Христов Славчев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.


ас. д-р Стоян Иванов Павлов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Кожни и венерически болести“
Дата на публикуване: 18.10.2019 г.