Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

Д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Урология“
Дата на публикуване: 06.09.2017 г.


Д-р Стоян Павлов Павлов, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Анатомия, хистология и цитология"
Дата на публикуване: 05.09.2017 г.


Д-р Мира Валентинова Сидерова, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Ендокринология и болести на обмяната“
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.


Д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м.
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Ендокринология и болести на обмяната“
Дата на публикуване: 24.08.2017 г.