Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. д-р Милена Красимирова Божкова, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Микробиология“
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 
д-р Цветелина Костадинова Попова, д.м.
Медицински колеж
Специалност: „Вирусология“
Дата на публикуване: 17.09.2018 г.

гл. ас. Диана Атанасова Добрева, д.х.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Химия“
Дата на публикуване: 14.09.2018 г.

гл. ас. Албена Василева Мерджанова, д.х.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Химия“
Дата на публикуване: 14.09.2018 г.

Анета Илиева Докова, доктор
Факултет „ Обществено здравеопазване “
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

д-р Веселин Добрев Вълков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Кардиология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Онкология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Николай Владимиров Цонев, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Онкология“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

гл. ас. д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“
Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

д-р Райна Нончева Мандова, д.м.
Факултет „ Фармация “
Специалност: „Психиатрия“
Дата на публикуване: 30.08.2018 г.

д-р Евгения Петрова Димова, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Физикална и рехабилитационна медицина“
Дата на публикуване: 27.08.2018 г.