Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. Николина Радкова Радева, доктор
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.


гл. ас. д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Съдова хирургия“
Дата на публикуване: 20.08.2019 г.