Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Физикална и рехабилитационна медицина“
Дата на публикуване: 30.04.2019 г.

Д-р Веселин Маринов Маринов, д.м.
Факултет „Медицина"

Специалност: „Хирургия"
Дата на публикуване: 17.04.2019 г.