Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

преп. Емилия Петрова Георгиева, доктор
Медицински колеж – Варна

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.ас. Минко Милчев Милев, доктор
Медицински колеж – Варна

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.


ас. Валя Иванова Димитрова, доктор
Факултет: „Обществено здравеопазване"

Специалност: „Управление на здравните грижи"
Дата на публикуване: 23.03.2018 г.


Ст. преп. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Български език" (български език за медицински цели)

Дата на публикуване: 19.03.2018 г.


Ст. преп. Албена Недкова Добрева, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Български език“ (български език като чужд)
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.


Ст. преп. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Специалност: „Английски език" (английски език за медицински цели)
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.