Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

​д-р Елис Хюдаим Исмаил,д.м.

Структурно звено: Филиал Шумен
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.


д-р Яна Манолова Манолова, д.м.
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Очни болести“
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.