Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент"

гл. ас. д-р Свитлана Юриевна Бачурска, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Обща и клинична патология"

Дата на публикуване: 25.08.2020 г.д-р Димитър Вълчинов Димитров, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на обществено здраве“
Дата на публикуване: 24.08.2020 г.

ас. д-р Марин Бойков Пенков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Образна диагностика“
Дата на публикуване: 19.08.2020 г.
 
ас. д-р Таня Кирилова Шивачева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ревматология"

Дата на публикуване: 14.08.2020 г.


ас. д-р Георги Николаев Вълчев, д.м.
Медицински колеж - Варна
Специалност: „Образна диагностика"

Дата на публикуване: 10.08.2020 г.


ас. Николай Светославов Недев , д.оз.
Медицински колеж - Варна
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Дата на публикуване: 31.07.2020 г. 


ас д-р Лили Славчева Трифонова, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО)
Дата на публикуване: 24.07.2020 г.