Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Аргир Василев Аргиров
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Диференциално диагностични и терапевтични аспекти при себореен дерматит на Капилициума в различни възрастови групи"  

Дата на публикуване: 13.06.2017 г.


Д-р Добринка Миткова Дамянова 
Факултет: „Дентална медицина“ 
Специалност: „Детска стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години“ 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. 

Д-р Сирма Тодорова Ангелова
Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Оценяване и превенция на риска от кариес при деца страдащи от някои бъбречни заболявания"
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.


Д-р Мария Димитрова Митева- Христова
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Терапевтична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта“
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.


Д-р Елияна Панайотова Иванова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Епидемиология” 
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област” 
Дата на публикуване: 06.06.2017 г. 


Ас. Ненко Маринов Цветков
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя”
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.Ас. Виолета Иванова Станева
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза – комплексен подход и медико-социални аспекти”
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.


Aс. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева
Факултет: „Фармация"
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества”
Тема на дисертационния труд: „Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-β-D-малтозид”
Дата на публикуване: 01.06.2017 г. Д-р Георги Христов Ганчев
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход"  
Дата на публикуване: 31.05.2017 г.


Д-р Джендо Атанасов Джендов 
Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Ортопедична стоматология
Тема на дисертационния труд: „Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал" 
Дата на публикуване: 18.05.2017 г.