Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Ани Атанасова Атанасова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд:„Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория" 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.


д-р Валентин Йосифов Ирмов
Факултет: " Медицина "
Научна специалност: " Акушерство и гинекология "
Тема на дисертационния труд:„ Съвременни проблеми с профилактиката на рака на маточната шийка " 
Дата на публикуване: 12.09.2018 г.