Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор"

Д-р Лили Славчева Трифонова
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Гастроентерология”
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на клиничния подход и диетолечениетопри глутенова ентеропатия“  
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.